Coffeeandsnacks.gr  
 
   

Áñ÷éêÞ Óåëßäá Åðéêïéíùíßá ×Üñôçò ÁíáæÞôçóçò

ÁíáæÞôçóç: Óýíèåôç áíáæÞôçóç
 
Áñ÷éêÞ Óåëßäá    
ÊáôÜëïãïò    
Ï Ëïãáñéáóìüò ìïõ    
Óôï êáëÜèé    

 
Áñ÷éêÞ ÓåëßäáÐñïößë åôáéñßáò  
Ðñïößë åôáéñßáò

Η εταιρßα ΑρσÝνης ΘωμÜς με διακριτικü τßτλο “Coffeandsnacks” λειτουργεß με Ýδρα τη ΛÜρισα απü το 2005 με αντικεßμενο την εκμετÜλλευση των αυτüματων πωλητþν.

Εßναι ειδικüς συνεργÜτης της Κ. Ι. ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ Α.Ε., στο χþρο των αυτüματων πωλητþν για τους νομοýς ΛÜρισας, ΤρικÜλων και Πιερßας.

ΑναλαμβÜνουμε την εντελþς δωρεÜν εγκατÜσταση των μηχανημÜτων στον χþρο σας και πετυχαßνουμε την Üψογη εξυπηρÝτηση των πελατþν μας παρÝχοντας ολοκληρωμÝνη εξυπηρÝτηση που περιλαμβÜνει την σωστÞ και Ýγκαιρη τροφοδοσßα, τις πρþτες ýλες, τον καθαρισμü και την απολýμανση των μηχανþν σε συχνüτητα ανÜλογη με τις ανÜγκες σας.

Το προσωπικü μας αποτελεßται απü στελÝχη με μακροχρüνια εμπειρßα στον χþρο του εμπορßου, Üριστα καταρτισμÝνο τεχνικü προσωπικü και διανομεßς κατÜλληλα εκπαιδευμÝνους σε θÝματα υγιεινÞς.

Η εταιρßα μας χρησιμοποιεß αποκλειστικÜ τα προúüντα της Nestle και ως εκ τοýτου δεσμεýεται τüσο την ποσüτητα των υλικþν (δοσολογßες που αντιστοιχοýν σε κÜθε ρüφημα), üσο και την ποιüτητα. Η Nestle υποδεικνýει αυστηρþς την δοσολογßα των υλικþν του κÜθε ροφÞματος και υποχρεοýμαστε την χρÞση υλικþν που φÝρουν την επωνυμßα της και μüνο. Η ποιüτητα των υλικþν για την παρασκευÞ üλων των ροφημÜτων εßναι Üριστη και η μεταφορÜ γßνεται με αυτοκßνητα ψυγεßα της εταιρßας, με ημερομηνßες λÞξης και θερμοκρασßες εντüς των ορßων του αγορανομικοý κþδικα.

ΠαρÝχουμε στους πελÜτες μας το προνüμιο της 24ωρης εξυπηρÝτησης μÝσω των μηχανημÜτων αυτþν, ξεκινþντας με Ýνα ζεστü Þ κρýο ρüφημα το πρωß και συνεχßζοντας με Ýνα κρýο νερü ΚορπÞ, σÜντουιτς Þ σοκολÜτα ΚΙΤ ΚΑΤ, κατÜ τη διÜρκεια της ημÝρας, απαιτÞσεις που αποτελοýν σημαντικü κομμÜτι της καθημερινüτητας του ανθρþπου.

¼λες οι μηχανÝς μας εßναι καινοýργιες, τελευταßας τεχνολογßας και εßναι εφοδιασμÝνες με τελευταßου τýπου ηλεκτρονικοýς κερματοδÝκτες που λειτουργοýν με κÝρματα ευρþ και δßνουν ρÝστα. ¸χουν μετρητÞ ροφημÜτων Þ προúüντων που καταναλþθηκαν. Στις μηχανÝς του καφÝ τοποθετοýνται φßλτρα νεροý για την καλýτερη διασφÜλιση της ποιüτητας των ροφημÜτων.

Οι αυτüματοι πωλητÝς της Nestle εßναι η ιδανικüτερη λýση για τους χþρους üπου η δημιουργßα του κυλικεßου εßναι δýσκολη και δαπανηρÞ. Τα οφÝλη απü την τοποθÝτηση αυτüματων πωλητþν εßναι πολλαπλÜ, üπως:

  • ΣωστÞ αναλογßα καφÝ.
  • ΣταθερÞ ποιüτητα.
  • ΕλÜχιστος χρüνος παρασκευÞς.
  • ΠλÞρης Ýλεγχος διαχεßρισης υλικþν.

 

Öüñôùóç...